Първата българска азбука – глаголицата!

Първата българска азбука – глаголицата!

Първата българска и първата славянска оригинална азбука – глаголицата е създадена в периода 855-862 г., за да могат да се преведат църковни книги от гръцки на български език и други славянски езици.
Тя е дело на гениалния филолог Константин-Кирил и е напълно оригинална графична система, в която всяка буква отговаря на един звук. Нещо повече, в нея буквите за близки звукове имат сходни очертания.
Названието глаголица идва от думата глаголъ, означаваща дума (такова е и названието на буквата Г).
Тъй като глаголати означава говоря, глаголицата поетично е наричана „знаците, които говорят“.

Ние от obichai.bg продължаваме да Ви даваме възможността да пренесете ценното ни наследство от миналото, отново в настоящето. Като посланици на българщината преродихме най-хубавата дума „Любов“, която на старобългарски е "любы". Думата има още значенията "страст", "благосклонност". Както и думата "Благодаря" един от начините да кажеш "благодаря" на стария език - буквално "хвала въздавам".

Глаголицата е символа на знаците, които говорят и до днес!

Важно е да знаем, че и кирилицата, с която днес си служат милиони хора по света (сърби, македонци, руси, беларуси, украинци, румънците до средата на ХIХ в., казахи, таджики, монголци и др.), е възникнала в България. Макар че съдържа и гръцки букви, тя следва модела на глаголицата и отговаря на най-съвършения принцип за писане, според който на всеки звук съответства отделна буква.
На глаголица са написани и първите български книги.
Неизвестен факт е , че съществува Уикипедия и на старобългарски :)
В нея има 584 статии към този момент. Трябва да се отбележи, че дори езици като старогръцки все още нямат собствена Уикипедия.

Оставяне на коментар

Имайте предвид, че коментарите трябва да бъдат одобрени, преди да се публикуват.