Изкуството на българските народни танци

Изкуството на българските народни танци

Българските народни танци – кой не ги обича? Та те са един от най-разпространените български обичаи и са известни по цял свят. Всеки в даден етап от живота си се е докосвал до тях, а някои от нас даже доста често.

В продължение на векове творческият гений на българина се проявява чрез народното творчество. На празници, тържества, сбирки, всички - от най-малките до най-големите, са се хващали на хората и са танцували със страст и увлечение! Облечени в традиционни български носии, извезани с шевици и фолклорни мотиви, украсата на българите засвидетелства за техните нрави и мироглед.

Народните танци със своето силно въздействие носят изключителен заряд и положителни емоции. Може би и това е причината все повече млади хора да се запленяват от тях и да преоткриват богатството, което те носят.

Интересни факти около тях са, че народните танци от различните краища си имат свой свобствен характер. България е разделена на седем фолклорни области: добруджанска, северняшка, шопска, тракийска, македонска, родопска и странджанска, като всяка си има свои типични движения и стъпки.

Голямото разнообразие и богатство на хората и движенията в тях са едно изключително народно наследство, което ние българите имаме и ще продължаваме да съхраняваме.

В обобщение можем да кажем, че народните танци:

- винаги успяват да ни съберат заедно

- да приповдигнат настроението и да ни развеселят

- да ни избавят от умората

- варират според различните фолклорни области на България, като всяка си има своите характерни движения, хора, ритми.

- присъстват почти на всеки български празник и всеки ги чака с нетърпение

 

Така е било, така и ще бъде... 

Оставяне на коментар

Имайте предвид, че коментарите трябва да бъдат одобрени, преди да се публикуват.